apteršti

apter̃šti vksm. Balañdžiai àpteršė balkòną.

.

Look at other dictionaries:

  • apteršti — 1 apter̃šti, ia (àpteršia J), àpteršė tr. KII164, Š, Rtr, KŽ, Skr; LL98,129, L 1. R383, MŽ514, N, K, NdŽ, Ds nešvarumais sutepti, apipurvinti: Kiaulė įkišus snukį àpteršė valgį J. Su rankomis bjauriomis veidą àpteršei, t. y. sumurkšlinai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apakuotinėti — tr. apvelti, apteršti su akuotais: Tu čia iš jaujo parejęs apakuotinėsi visus pašalius Grg. | refl. tr.: Pelus benešdamas, apsiakuotinėjau kepurę Grg. akuotinėti; apakuotinėti; nusiakuotinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apalyvinėti — tr. apteršti su alyva: Tuos kinkymus galėtumi tepti kame nors kitur – čia apalyvinėsi visus pašalius Grg. alyvinėti; apalyvinėti; paalyvinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdairyti — 1. tr. apžiūrėti, apžvelgti: O kunigas apdairys jį antrąkart sekmoj dienoj Ch3Moz13,6. | refl. J: Eik apsidairyk apie triobas, ar neatvažiuoja svečiai Plv. Ir apsidairė, kad ją išvystų Ch1Mr5,32. Ir apsidairęs ant tų, kurie aplink jo sėdėjo, tarė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdarkyti — 1. tr. B, K apteršti, apipurvinti, sutepti: Apdarkyti anus su purvais J. Tu mano lovą apdarkei CI320. | prk.: Sąžinė jų, būdama silpna, yra apdarkoma Bt1PvK8,7. | refl.: Beeidamas per purvynę, visas apsidar̃kė, apsitaškė Jž. 2. refl. neskoningai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdaryti — tr. 1. didumą darbų nudirbti, apdoroti: Eik tu mano darbus apdaryk Lp. 2. apdoroti, apvalyti: Jau ir anys vasarojų nuo laukų apdãrė Ds. Kad apdaryt šienas šiąnedėl! Sdk. Apdaryk truputį šalines, rugius ryt vešme Mlt. | refl.: Su šienu nebe… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdergti — 1 apdergti, apder̃gti, ia, àpdergė 1. tr. šlapiu sniegu apsnigti: Sniegas apdergė dobilus Brt. 2. tr. euf. apteršti, apibjauroti: Užskrido višta an staklių ir apdergė audeklą Dkk. Visi pašaliai gyvulių apdergti Gs. Su kiaušiniu apdergei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdergučyti — apdergùčyti tr. euf. apdergti, apteršti: Kulnus kad apdergùčijo, ir dabar apsidergùčijęs vaikšto! Grž. | refl. Grž. dergučyti; apdergučyti; išdergučyti; pridergučyti; susidergučyti; uždergučyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdieglioti — tr. apteršti, apderglioti: Langai musių apdieglioti Mrc. dieglioti; apdieglioti; įdieglioti; pridieglioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdirbti — apdìrbti tr. 1. R padaryti, atlikti darbus, susidoroti su kokiu darbu: Ji viską viena apdìrba Rdm. Didumą darbų apdirbau J. Vai ir ateina mano mergelė, apdirbus visus darbelius BsO156. | Visą lėkštę apdìrbo (suvalgė) per minutę Jnš. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.